FAQ - Najczęściej zadawane pytania...

Co to jest COC?

COC (Certificate Of Conformity) jest dokumentem stwierdzającym zgodność pojazdów z wytycznymi i przepisami Wspólnoty Europejskiej. Dokument obejmuje identyfikację pojazdu i jego producenta, numer typu UE, specyfikację techniczną oraz inne dane. Treść świadectwa zgodności została określona przez dyrektywę UE.

Wydając COC, producent zapewnia, że pojazd ma homologację zgodną z wytycznymi Komisji Europejskiej.

 

Czy możliwa jest zmiana znamionowej wartości DMC?

Tak, jesteśmy w stanie w szczególnych przypadkach na życzenie klienta o +/- 50 kg zmienić wartość DMC dla danego typu przyczepy. Konieczne jest wprowadzenie przez nas niewielkich zmian konstrukcyjnych. Nie pobieramy za to dodatkowych opłat. 

Na podstawie wystawionych przez nas dokumentów podczas badania technicznego lub rejestracyjnego możliwa jest zmiana przez diagnostów wartości DMC w stosunku do nominalnego.